Wie zijn wij
Voor scholen

Meander educatie voor uw school!

Bij Meander educatie zijn we gespecialiseerd in het verzorgen van kwalitatief hoogstaande bijles/huiswerkbegeleiding binnen de regio van Meander educatie. Binnen deze regio zijn wij al enkele jaren actief, wat ons een gerenommeerde reputatie heeft opgeleverd. Onze sterke punten zijn de persoonlijke benaderingdienstlevering op eigen locatie en of aan huisinnovatiefresultaatgericht, getalenteerde docenten en een breed aanbod van vakken met hart voor onderwijs. Wat onze aanpak succesvol maakt, is dat wij ook de ouders en – waar nodig – de school betrekken bij het gericht werken aan verbetering van de schoolprestaties! Naar onze overtuiging is dat één van de belangrijkste succesfactoren van bijles!

In overleg met de onderwijsinstelling kunnen aanvullende programma’s worden aangeboden. Onder aanvullende programma’s kunnen worden verstaan, programma’s die vooral zijn gericht op culturele en kunstzinnige vorming van de leerlingen. De bereidheid en de expertise voor dit soort programma’s zijn aanwezig. Aan de school is het uiteindelijk om te bepalen of zij deze ook willen toepassen binnen hun instelling.

Waarom Meander educatie?

Persoonlijke aandacht

Bij Meander educatie staat de leerling centraal. Met onze begeleiding richten we ons niet alleen op de lesstof, maar ook op de motivatie, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerling.

Professionele begeleiders

Onze zorgvuldig geselecteerde student-begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij de leerlingen en kunnen hen daardoor goed inspireren en motiveren.

Innovatief en onafhankelijk lesmateriaal

Wij maken gebruik van bijlesboeken en andere materiaal die zorgvuldig opgesteld zijn

Kleine klassen

Onze klassen bestaan uit kleine groepen leerlingen. Zo krijgt uw kind meer aandacht en persoonlijke begeiding.

Opzet van het traject

Het traject dat kan worden doorlopen voor het opzetten van de verschillende programma’s wordt hieronder beschreven.

Het plan wordt gepresenteerd aan het onderwijsteam van de school. Naar aanleiding van deze eerste presentatie, kunnen de aanwezige onderwijzers en het schoolpersoneel feedback geven. Aan de hand van deze feedback, wordt het plan verbetert of nader uitgewerkt, eventueel gevolgd door een tweede presentatie.

Een concreet programma, waarin tijd, locatie en lesstof bepaald zijn, wordt uitgewerkt. Het programma wordt bekendgemaakt aan de leerlingen en hun ouders. Vervolgens rest de uitvoering: het ondersteunend educatief programma loopt tegelijk met het schooljaar, hetgeen een natuurlijke aansluiting op de lesstof van iedere individuele leerling bevordert. De uitvoeringsfase wordt hieronder verder toegelicht.

Eerste presentatie

Aanpassen

Opzet programma

Promotie

Uitvoering

Uitvoering

Voorafgaand aan het onderwijs vindt voor iedere leerling altijd eerst een persoonlijk intakegesprek plaats, waar de leraar, de ouder(s) en de leerling zelf aan deelnemen.

Naar aanleiding van dit gesprek wordt er voor iedere leerling een individueel plan van aanpak opgesteld, waarin doelen voor op korte en lange termijn duidelijk worden opgenomen en waarin beschreven staat hoe deze doelen behaald zullen worden. Vervolgens wordt het plan uitgevoerd: de leerling doet, naast het reguliere onderwijs dat gedurende het schooljaar plaatsvindt, mee met de benodigde ondersteunende lessen.

De voortgang van de leerling wordt door de docenten van het instituut gevolgd. Deze voortgang betreft niet enkel de prestaties van de leerling met betrekking tot de lesstof, maar ook de manier waarop de leerling zich op verschillende manieren ontwikkelt en ontplooit; de kleinere groepen maken het mogelijk extra aandacht te besteden aan de persoonlijke ontwikkeling van iedere leerling. Communicatie met ouders en de leerkrachten van de school is hierbij cruciaal.

De ontwikkeling van de leerling wordt niet alleen gadegeslagen, maar ook regelmatig besproken. Via e-mail en telefonisch contact worden de nodige updates doorgegeven aan ouders en leerlingen. Hierin spelen niet alleen onderwijzers een rol, maar zal beroep gedaan worden op ondersteunend en begeleidend personeel. Daarnaast worden er regelmatig oudergesprekken gepland, waarbij uitgebreid gesproken kan worden met iedere ouder over de leerling.