Slide
Wij ondersteunen uw kind met huiswerkbegeleiding,
bijles & Cito-, IEP- en Entreetrainingen

Huiswerkbegeleiding

Het is al langer bekend dat de hersenen van pubers nog niet volgroeid zijn. Vaardigheden die nodig zijn voor het maken van huiswerk zoals plannen, controleren, overzicht houden en vooruit denken zijn in deze leeftijd nog volop in ontwikkeling. Dat maakt het huiswerk maken lastig en moeilijk. Een leerling kan daardoor mindere resultaten behalen. Dit betekent niet dat er iets mis is met zijn of haar intelligentie. Er is gewoon hulp nodig.

Bij Meander Educatie krijgt een leerling voor huiswerkbegeleiding structurele en persoonlijke begeleiding, waarbij de leerling die vaardigheden aanleert om van zijn studie een succes te maken.

Het uiteindelijke doel van huiswerkbegeleiding is een zelfstandige studiehouding. Je eigen motivatie is de basis van je succes.

Bijles

Voor de ondersteuning van de leerlingen in kernvakken, en daarnaast ook met oog op de voorbereiding op het voortgezet onderwijs, HBO of WO, zullen bijlessen worden aangeboden voor alle vakken in elk niveau. Hiermee wordt ook beoogd om de vaardigheden van leerlingen op niveau
te houden en verder te verfijnen.

Cito- en entreetraining

In de periode van de cito- en entreetoets kunnen leerlingen, naast de andere onderdelen, zich aanmelden voor cito- en entreetrainingen, waardoor zij optimaal worden voorbereid op de toetsen. Met name de Cito-toets is in het huidige systeem van doorstromen in het onderwijs cruciaal voor iedere leerling. Dit legt voornamelijk ook veel druk bij de leerling zelf. De
trainingen voor de cito-en entreetoets zijn erop toegespitst de leerlingen in een vertrouwde omgeving te laten wennen aan de vraagstelling van de toetsen, opdat ze ook vertrouwd raken met de toetsen zelf.

Onze kernwaarden

Innovatief

Integriteit

Resultaatgericht

Hart voor onderwijs

Merkbare ontwikkeling

Persoonlijke aandacht

Bij Meander educatie staat de leerling centraal. Met onze begeleiding richten we ons niet alleen op de lesstof, maar ook op de motivatie, zelfstandigheid en het zelfvertrouwen van de leerling.

Innovatief en onafhankelijk lesmateriaal

Wij maken gebruik van bijlesboeken en andere materiaal die zorgvuldig opgesteld zijn

Professionele begeleiders

Onze zorgvuldig geselecteerde student-begeleiders staan qua leeftijd en belevingswereld dicht bij de leerlingen en kunnen hen daardoor goed inspireren en motiveren.

Kleine klassen

Onze klassen bestaan uit kleine groepen leerlingen. Zo krijgt uw kind meer aandacht en persoonlijke begeiding.

Onze begeleiders/professionals zijn studenten van of afgestudeerd aan: