Wie zijn wij
Diensten

Huiswerkbegeleiding

Het is al langer bekend dat de hersenen van pubers nog niet volgroeid zijn. Vaardigheden die nodig zijn voor het maken van huiswerk zoals plannen, controleren, overzicht houden en vooruit denken zijn in deze leeftijd nog volop in ontwikkeling. Dat maakt het huiswerk maken lastig en moeilijk. Een leerling kan daardoor mindere resultaten behalen. Dit betekent niet dat er iets mis is met zijn of haar intelligentie. Er is gewoon hulp nodig.

Bij Meander Educatie krijgt een leerling voor huiswerkbegeleiding structurele en persoonlijke begeleiding, waarbij de leerling die vaardigheden aanleert om van zijn studie een succes te maken.

Het uiteindelijke doel van huiswerkbegeleiding is een zelfstandige studiehouding. Je eigen motivatie is de basis van je succes.

Cito-, IEP- en Entreetraining

In de periode van de Cito-, IEP- en Entreetrainingen kunnen leerlingen, naast de andere onderdelen, zich aanmelden voor Cito-, IEP- en Entreetraining, waardoor zij optimaal worden voorbereid op de toetsen. Met name de Cito-, IEP- en Entreetraining is in het huidige systeem van doorstromen in het onderwijs cruciaal voor iedere leerling. Dit legt voornamelijk ook veel druk bij de leerling zelf. De
trainingen voor de Cito-, IEP- en Entreetraining zijn erop toegespitst de leerlingen in een vertrouwde omgeving te laten wennen aan de vraagstelling van de toetsen, opdat ze ook vertrouwd raken met de toetsen zelf.

Bijles

Voor de ondersteuning van de leerlingen in kernvakken, en daarnaast ook met oog op de voorbereiding op het voortgezet onderwijs, HBO of WO, zullen bijlessen worden aangeboden voor alle vakken in elk niveau. Hiermee wordt ook beoogd om de vaardigheden van leerlingen op niveau
te houden en verder te verfijnen.

Cursus Engels

Voor de leerlingen die behoren tot de doelgroep is Engels vaak niet de tweede, maar de derde taal. Dit zorgt bij de vervolgopleiding voor achterstanden die op de lange termijn moeilijk weg te werken zijn. Hierom is de opzet van deze cursus, die ervoor zorgt om de leerlingen gericht, rekening houdend met de achtergronden, cursussen Engels aan te
bieden.

Voorbereiding op VO

In de periode van de Cito-, IEP- en Entreetrainingen kunnen leerlingen, naast de andere onderdelen, zich aanmelden voor Cito-, IEP- en Entreetraining, waardoor zij optimaal worden voorbereid op de toetsen. Met name de Cito-, IEP- en Entreetraining is in het huidige systeem van doorstromen in het onderwijs cruciaal voor iedere leerling. Dit legt voornamelijk ook veel druk bij de leerling zelf. De trainingen voor de Cito-, IEP- en Entreetraining zijn erop toegespitst de leerlingen in een vertrouwde omgeving te laten wennen aan de vraagstelling van de toetsen, opdat ze ook vertrouwd raken met de toetsen zelf.

Voor de overbrugging van deze problemen worden cursussen aangeboden, wederom in de kernvakken, met gebruik van materiaal van het VO. Hiermee worden leerlingen tevens in een periode na de Cito-, IEP- en Entreetrainingen toch praktisch aan het werk gezet, opdat ze voorbereid aan hun middelbare schoolcarrière kunnen beginnen.

Meer informatie voor scholen?

Werkwijze van Meander educatie

 • Gesprek met leerling en (eventueel) ouders
 • Bepaling huiswerkbegeleider en aantal uren
 • Flexibel rooster (inplannen begeleidingsuren voor 2 weken in overleg met student)
 • Mogelijkheid voor extra losse uren
 • Mogelijkheid tot combineren met groepsbegeleidingen
 • Taal & Rekenen (groep 4 t/m 8)
 • Bespreking doelen met leerkracht
 • Opstellen handelingsplan per groep, waarin doelen en methoden beschreven staat per leerling ( traject van 2 maanden / 6 weken)
 • Beginnen met kleine, haalbare doelen
 • Na succes, verdere instructie, waarna een stap verder
 • Engels (groep 4 t/m 8)
 • Diagnostisch gesprek met leerling (niveau en motivatie)
 • Gesprek met leerkracht
 • Gesprek met ouders, voorstel handelingsplan
 • Groepjes maken en opstellen definitief handelingsplan per groep, met doelen en methoden
 • Verkennen en uitbreiden leefwereld (film, theater, literatuur, internationaal nieuws)
 • Aanvullende theoretische kennis
 • Werken met thema’s (varieert per thema)
 • Voorbereiding entree-toets (groep 7) en Cito-, IEP- Entreetoets (groep 8)
 • Diagnostisch gesprek met leerling. Waar is de leerling sterk in? Bij welke onderdelen extra oefening of kennis nodig? Hoe kijkt de leerling tegen de toets aan
  (onzekerheden) en wat (bij groep 8) is het beeld bij de leerling van VO?
 • Gesprek met leerkracht
 • Gesprek met ouders, voorstel handelingsplan
 • Groepjes maken en opstellen definitief handelingsplan per groep, met doelen met methoden
 • Principes achter entree- en cito- vaardigheden leren met directe koppeling aan leefwereld van leerlingen
 • Na succes, oefenmateriaal gebruiken
 • Werken in blokken, opgesplitst naar vaardigheden en competenties (2 tot 4 weken)

Aanvulling

Onder aanvullende programma’s kunnen worden verstaan, programma’s die vooral zijn gericht op culturele en kunstzinnige vorming van de leerlingen. De bereidheid en de expertise voor dit soort programma’s zijn aanwezig. Aan de leerling of de ouder/verzorger van de leerling, is het uiteindelijk om te bepalen of zij zelf of de kind mee wilt doen aan deze programma’s.

Sessies, duur

Duur van de bijlessen zijn per (kern)vak 2 uur met een pauze van 15 minuten. De lessen vinden zowel doordeweeks (na schooltijd), als in de weekenden plaats. Weekenden zijn geheel gereserveerd voor de lessen.